Privacy

PRIVACY POLICY

Dit is de privacy policy van Karatevereniging Mu-Chin Zieuwent, gevestigd te Oost Gelre en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101313. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je onder andere de website www.muchin-zieuwent.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

In deze privacy policy wordt de website www.muchin-zieuwent.nl aangeduid als: www.muchin-zieuwent.nl.
1. Gebruik van persoonsgegevens
1.1 Wanneer je www.muchin-zieuwent.nl bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:
(a) lid wordt van Karate vereniging Mu Chin Zieuwent;
(b) via het contactformulier contact met ons opneemt.
1.2 Daarnaast verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens over bezoekers van de website door middel van:
(a) IP-registraties;
(b) cookies;
(c) Het aangaan van een lidmaatschap bij de vereniging.
1.3 Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;
(e) leeftijd;
(f) geslacht;
(g) bankrekeningnummer.
1.4 Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) contact met je op te nemen of te onderhouden;
(c) de website te optimaliseren.
2. Gebruik van cookies en bezoekersregistratie
2.1 Wij gebruiken op www.muchin-zieuwent.nl cookies en maken gebruik van IP-registratie. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en IP-registratie door ons en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij je naar de cookie-manager (muchin.zieuwent@gmail.com).
2.2 Wanneer in het kader van het gebruik van cookies, de registratie van IP-adressen of anderszins informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met je of voor een specifiek door je gevraagde dienst, word je vooraf geïnformeerd en word je toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.
3. Informatie, wijziging en bezwaar
3.1 Je kunt contact opnemen met ons via muchin.zieuwent@gmail.com voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.
4. Beveiliging van je gegevens
4.1 Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
4.2 Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen.
5. Derden
5.1 Wij verstrekken jouw gegevens aan de volgende derden:
(a) IMAF Nederland.
5.2 Deze derden gebruiken de gegevens voor het opstellen van het IMAF paspoort en opgave voor de ledenverzekering
6. Melding Autoriteit Persoonsgegevens
6.1 Onze verwerkingen van persoonsgegevens zijn gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummers: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7.
6.2 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
7. melding aan betrokkene
7.1 Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.
8. Wijzigingen privacy policy
8.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

Laatste wijziging:  14-05-2018